Alois Lageder, Moscato giallo Vogelmaier 2021, 750 ml